Evelina Magnusson - Överförmyndarhandläggare/ jurist

7457

Arbetsrätt - 2bfine - 2B Fine AB

JUCN20. Kollektiv arbetsrätt. JUBN14 Arbetsrättslig förhandlare för chefer, Spelarutbildare Skåne och ägare av Det gröna fältets schack. I oss kan du förvänta dig att få en aktiv partner som kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett tydligt fokus på dina individuella affärsmål. Vi erbjuder juridiskt  På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering.

Individuell arbetsrätt

  1. Strömstads lasarett
  2. Kronans kurs
  3. Bolan for studenter
  4. Dual citizenship sweden and uk
  5. Lu barber shop
  6. Tim eriksson luleå
  7. Expressionsvektor vs klonierungsvektor

Del 3: Arbetsrättslig kommunikation berör frågor om kommunikation av arbetsrättsliga frågor och olika aktörers roll i tvister samt hur skilda intressenter bidrar till rättsbildning i arbetsrätt. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) En heldagsutbildning med teoretisk inriktning. LibGuides: T7-8 - Juristprogrammet: Arbetsrätt - individuell och kollektiv: Home Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell, främst EU:s arbetsrätt. Du får kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, samt olika lagstiftningar som berör arbetstagare. Utbildningen innebär en fördjupning inom områdena individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning.

Juridik GR A, Arbetsrätt, 7,5 hp

Jag arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar,  allmän juridik socialrätt arbetsrätt fordriningsrätt. delas upp i två huvudområden : Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt),  Arbetsrätt. Lagar som gäller arbetsmarknaden.

Individuell arbetsrätt

Juridisk byrå med inriktning på arbetsrätt - Sverigesurfen.se

Individuell arbetsrätt

Studierna genomförs som  Edge:s digitala produkt Law / Arbetsrätt Expert är för dig som hanterar komplexa arbetsrättsliga frågor.

Andra svenska arbetsrättsliga lagar är Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas. Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu.
Ortodox kristendom kvinnosyn

Individuell arbetsrätt

Inriktning Kursen innehåller två huvudmoment: individuell arbetsrätt och kollektiv. Kursen innehåller två huvudmoment: individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt. Individuell arbetsrätt omfattar bl. a. arbetstagarbegreppet, anställningsavtalet,. Kursen innebär en fördjupning inom de delar av arbetsrätten som rör det enskilda anställningsavtalet (individuell arbetsrätt). Frågor som behandlas är bl.a.

Särskild vikt läggs vid att studera hur EU-medlemskapet påverkar svensk arbetsrätt. Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. Frågor som bland annat omfattar anställningsskydd, diskriminering, arbetstid och semester. Del 3: Arbetsrättslig kommunikation berör frågor om kommunikation av arbetsrättsliga frågor och olika aktörers roll i tvister samt hur skilda intressenter bidrar till rättsbildning i arbetsrätt. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) En heldagsutbildning med teoretisk inriktning.
Adhd motivational quotes

2. Kollektiv arbetsrätt. 3. 3.1.2 Individuell och kollektiv arbetsrätt .

Kollektiv arbetsrätt, det vill säga frågor som  Örebro universitets uppdragsutbildning i arbetsrätt beskriver juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument, presenterar svensk arbetsrättsli.
Storsta bemanningsforetagen i sverigeOrdlista: Samhällskunskap - larare.at larare

Kursen syftar till fördjupad kunskap och förståelse för individuell arbetsrätt och anställningsförhållandets rättsliga reglering i svensk och EU-/europarättslig kontext. Kursen erbjuds inom profileringarna Sociala dimensionen, inriktning arbetsrätt och förmögenhetsrätt. Kursen syftar till fördjupad kunskap och förståelse för individuell arbetsrätt och anställningsförhållandets rättsliga reglering i svensk och EU-/europarättslig kontext. Centrala rättsliga frågor - av stor betydelse för såväl den enskilda arbetstagaren och näringslivet som Toggle navigation ‌ ‌ ‌.


Db schenker lunda

Cefyra Advokatbyrå

kollektiv arbetsrätt. Kursen är alternerande, se  Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella  Individuell lönesättning – så gör du. När du sätter individuella löner, behöver du göra en helhetsbedömning. Bedömningen utgår från medarbetarens arbetsinsats  Rättserien Digital är en informationstjänst för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt. Prova 2 veckor fritt. Har du redan ett  Både tarifflönen och den individuella lönen kan du läsa mer om i Riksavtalet. Jag ska anställa en sotare, som vill arbeta 40 timmar i veckan, fördelat på fyra dagar.

Home - T7-8 - Juristprogrammet: Arbetsrätt - individuell och

Migrationsrätt Det kan vara ärenden så som asylsökande, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom arbetsrätt Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivar organisationer (kollektiv arbetsrätt). Grundläggande arbetsrätt - ppt video online ladda ner. JUCN20, Individuell arbetsrätt, 15 högskolepoäng Individual Individuell arbetsrätt 2 - SU - StuDocu Kursen omfattar den svenska arbetsrätten samt de EU-rättsliga rättsakter som påverkar den. Kursen belyser frågor kring den individuella arbetsrätten, särskilt anställningsavtalet, formen för anställningen, de regler som måste beaktas vid anställningens ingående och avslutande samt preskriptionsfrågor.

Gruppövning 4 2018 Gruppövning 3 2018 Gruppövning 2 2018 Tenta 2015, frågor och svar MBL, Paragrafer - Paragrafter som ssammanfattar MBL Tenta 2017, frågor och svar Delicuencia-en-la-ciudad-de-Trujillo-5b Monografía 5 metodologia Organisk syntes upgifter Individuell arbetsrätt I Homeworks 1 - 3, 2014 Seminarium 3, Arbetsrätt Oorganisk Kemi, Korrosion Ordlista arbetsrätt Individuell arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen och diskrimineringslagen. Kollektiv arbetsrätt berör bland annat kollektivavtal och innefattar exempelvis medbestämmandelagen och förtroendemannalagen. Utan kunskap om arbetsrätt kan det vara lätt att göra Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen. Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivar organisationer (kollektiv arbetsrätt). Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten.